luật quốc tịch

  1. yuki1485

    Xã hội "Tôi không thể về nước !" . Vấn đề quốc tịch của "Người Nhật Bản ở nước ngoài" được làm sáng tỏ qua Corona

    Có đúng là chính phủ Nhật Bản không cho phép mang hai quốc tịch? Virus Corona mới đã xâm chiếm thế giới và đang ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác nhau . Chưa kể đến khủng hoảng sụp đổ y tế, các khía cạnh kinh tế như trì trệ và chênh lệch trong hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của mỗi...
Top