luật sửa đổi biện pháp đặc biệt

  1. yuki1485

    Pháp luật Nhật Bản : Rào cản lớn trong việc áp dụng hình phạt của Luật sửa đổi biện pháp đặc biệt chống Corona.

    Chính phủ Nhật Bản đã sẵn sàng áp dụng thận trọng các quy định hình sự bao gồm trong Luật sửa đổi biện pháp đặc biệt chống Corona mới, được thông qua vào ngày 3. Phải thực hiện nhiều bước trước khi áp dụng hình phạt và dường như rất ít trường hợp bị buộc tội. Theo Luật sửa đổi biện pháp đặc...
Top