lực lượng phòng vệ

  1. yuri

    Xã hội Sự thật gây sốc! Bệnh viện lực lượng phòng vệ đã thực hiện "không lây nhiễm thứ cấp" đối với nhân viên y tế trong dịch corona mới

    Vào ngày 13 tháng 1, chính phủ đã bổ sung bảy tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu, Tochigi và Fukuoka vào các khu vực mục tiêu của "tình trạng khẩn cấp." Thời gian từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. Mục tiêu đã được mở rộng đến 11 tỉnh, bao gồm cả 4 tỉnh từ ngày 8 tháng 1. Vào ngày 13...
Top