mất cân bằng

  1. yuri

    Xã hội Lý do tại sao sự tự kiềm chế của Nhật Bản mất cân bằng

    ● Sự tự kiềm chế quá mức do corona, có người lên tiếng xem xét lại từ lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng Vào ngày 15 tháng 10, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thông báo cho các tỉnh thành phố và các tổ chức liên quan đến chăm sóc để nới lỏng các hạn chế đối với việc thăm gia đình tại các cơ sở bảo...
Top