mật khẩu

  1. yuki1485

    Xã hội Mật khẩu được sử dụng nhiều nhất tại Nhật Bản năm 2022, vị trí thứ 2 là "password", vị trí thứ nhất là ?

    Nord Security, một công ty bảo mật của Panama, đã công bố vào ngày 15 tháng 11 ( giờ Nhật Bản ) bảng xếp hạng các mật khẩu được sử dụng nhiều nhất vào năm 2022. Vị trí số một tại 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Úc, là "password" (được sử dụng khoảng 5 triệu lần). Vị trí số một của...
Top