Xã hội Mật khẩu được sử dụng nhiều nhất tại Nhật Bản năm 2022, vị trí thứ 2 là "password", vị trí thứ nhất là ?

Xã hội Mật khẩu được sử dụng nhiều nhất tại Nhật Bản năm 2022, vị trí thứ 2 là "password", vị trí thứ nhất là ?

ダウンロード - 2022-11-15T165351.186.jpg


Nord Security, một công ty bảo mật của Panama, đã công bố vào ngày 15 tháng 11 ( giờ Nhật Bản ) bảng xếp hạng các mật khẩu được sử dụng nhiều nhất vào năm 2022. Vị trí số một tại 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Úc, là "password" (được sử dụng khoảng 5 triệu lần). Vị trí số một của Nhật Bản là "123456" (1210 lần).

Xếp hạng của Nhật Bản ở vị trí thứ 2 là "password" (926 lần), thứ 3 là "1234" (921 lần), thứ 4 "12345678" (562 lần), thứ 5 "akubisa2020" (438 lần), thứ 6. là "xxxxxx" (406 lần), thứ 7 là "sakura" (355 lần), thứ 8 là "303030" (295 lần), thứ 9 là "12345" (270 lần), thứ 10 là "123456789" (247 lần) .

Các mật khẩu như "Garba3060" (hạng 14, 193 lần), "ilove12345@" (hạng 19, 143 lần), "diskunion" (hạng 20, 140 lần) và "doraemon" (hạng 40, 100 lần) cũng được xếp hạng cao. Theo Nord Security, bảng xếp hạng mật khẩu của Nhật Bản có xu hướng liên quan đến anime và manga hơn, chẳng hạn như "doraemon". Các xu hướng chung khác tương tự như xu hướng của bảng xếp hạng thế giới.

TOP200 mật khẩu đã được phát hành tại 30 quốc gia trên thế giới. Đứng thứ 2 là "123456" (khoảng 1,5 triệu lượt), thứ 3 là "123456789" (khoảng 410.000 lượt), thứ 4 là "quest" (khoảng 380.000 lượt), thứ 5 là "qwerty" (khoảng 310.000 lượt), vị trí thứ 6 là "12345678" (khoảng 280.000 lần), vị trí thứ 7 là "111111" (khoảng 230.000 lần), vị trí thứ 8 là "12345" (khoảng 190.000 lần), vị trí thứ 9 là "col123456" (khoảng 140.000 lần) và vị trí thứ 10 là "123123" (khoảng 130.000 lần).

Ngoài ra còn có các mật khẩu như "iloveyou" (thứ 43, khoảng 30.000 lần), "samsung" (thứ 78, khoảng 18.000 lần) và "fuckyou" (thứ 88, khoảng 16.000 lần).

Như ở Nhật Bản, có xu hướng sử dụng mật khẩu đơn giản hơn chỉ kết hợp các số hoặc chữ cái và sử dụng các từ thể hiện tình yêu, chẳng hạn như "lovelove". So với kết quả khảo sát năm 2021, 73% có các mật khẩu tương tự . Tuy nhiên, ở Mỹ, Canada và Úc, có một xu hướng độc đáo với nhiều từ ngữ phẫn nộ như "fuckyou", "fuckoff".

Trong cuộc khảo sát, công ty đã tổng hợp mật khẩu được sử dụng ở 30 quốc gia trên thế giới và tạo cơ sở dữ liệu 3TB. Khảo sát được đánh giá và liệt kê cùng với các nhà nghiên cứu liên quan đến sự cố an ninh mạng. Tuy nhiên theo Nord Security, mẫu mật khẩu đã giảm so với cuộc khảo sát năm 2021. Công ty phân tích tác động của việc phổ biến xác thực không cần sử dụng mật khẩu.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top