mật

  1. kamikaze

    Tiếng Nhật Chữ Hán của năm 2020 là?

    Hôm nay (ngày 14 tháng 12 năm 2020) Hiệp hội chữ Hán Nhật Bản đã công bố chữ Hán của năm nay là chữ 密. Lý do chữ này được chọn là do khái niệm "3密” được đưa ra liên quan đến biện pháp phòng chống lây nhiễm corona. https://news.yahoo.co.jp/articles/1000341a0482a8ad2a2b16ac97ed232652e44e77 Chữ...
Top