máy bán hàng tự động

  1. yuri

    Doanh nghiệp Vấn đề không nhận tiền trong máy bán hàng tự động...Có giải pháp như thế nào? Đánh trực diện nhà sản xuất máy bán hàng tự động

    Máy bán hàng tự động mà nhiều người sẽ sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, mặc dù tiền chắc chắn đã được đưa vào đúng, nhưng tiền được trả lại mà không phát hiện được vì một lý do nào đó. Tại sao lại thế? Tôi đã hỏi nhà sản xuất về việc tiền dễ bị trả lại. Máy bán hàng tự động "Aruaru" Nhiều cửa...
Top