máy móc

  1. yuri

    Kinh tế Tiếp nhận đơn đặt hàng máy móc, tháng 10-12 phục hồi về mức trước đại dịch corona do tăng trưởng bất ngờ. Tháng 1 đến tháng 3 lại giảm

    Theo Thống kê tiếp nhận đơn đặt hàng máy móc tháng 12 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 17, lượng tiếp nhận đơn đặt hàng (điều chỉnh theo mùa) cho nhu cầu tư nhân không bao gồm tàu và điện, những chỉ số hàng đầu về đầu tư vốn, đã tăng 5 tháng so với dự báo giảm từ trước, tăng 2,2% lên 899,6...
Top