Kinh tế Tiếp nhận đơn đặt hàng máy móc, tháng 10-12 phục hồi về mức trước đại dịch corona do tăng trưởng bất ngờ. Tháng 1 đến tháng 3 lại giảm

Kinh tế Tiếp nhận đơn đặt hàng máy móc, tháng 10-12 phục hồi về mức trước đại dịch corona do tăng trưởng bất ngờ. Tháng 1 đến tháng 3 lại giảm

Theo Thống kê tiếp nhận đơn đặt hàng máy móc tháng 12 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 17, lượng tiếp nhận đơn đặt hàng (điều chỉnh theo mùa) cho nhu cầu tư nhân không bao gồm tàu và điện, những chỉ số hàng đầu về đầu tư vốn, đã tăng 5 tháng so với dự báo giảm từ trước, tăng 2,2% lên 899,6 tỷ yên. Tăng trong 3 tháng liên tục. Cuộc khảo sát dự báo sơ bộ của Reuters dự đoán mức giảm 6,2%, cao hơn đáng kể. Do đó, nó được kỳ vọng sẽ tăng hai con số so với quý trước trong giai đoạn tháng 10-12, nhưng lại giảm xuống trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

ダウンロード - 2021-02-18T145700.210.jpg


Trong tháng 12, ngành sản xuất tăng 12,2% và ngành phi sản xuất (trừ tàu thủy và điện) tăng 4,3%. Nhu cầu bên ngoài tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tháng thứ ba liên tiếp. Tiếp nhận đơn đặt hàng máy móc trong tháng 12 đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phản ánh điều này, tiếp nhận đơn đặt hàng máy từ tháng 10 đến tháng 12 tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,597 nghìn tỷ yên, mức tăng đầu tiên trong sáu quý.

Tốc độ tăng trưởng là lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê hiện tại vào tháng 4 năm 2005. Giá trị đơn hàng đã lấy lại mức cao nhất kể từ tháng 7-9 năm 2019. Trong ngành công nghiệp sản xuất, đơn đặt hàng máy móc phong thủy từ máy móc đa năng và máy móc sản xuất và máy móc hóa chất từ ngành công nghiệp hóa chất tăng lên. Trong ngành phi sản xuất, đơn đặt hàng máy tính từ ngành tài chính / bảo hiểm, phương tiện giao thông đường bộ từ ngành vận tải / bưu chính và máy móc vận tải từ ngành bán buôn / bán lẻ đã kéo lên.

Mặt khác, triển vọng cho các đơn đặt hàng máy móc từ tháng 1 đến tháng 3, được đưa ra lần này, dự kiến sẽ giảm trở lại, giảm 8,5% so với quý trước. Cả hai ngành công nghiệp sản xuất và phi sản xuất dự kiến sẽ giảm, và nhu cầu bên ngoài dự kiến cũng bắt đầu giảm.

Văn phòng Nội các đã sửa đổi quyết định đặt hàng máy móc từ "có động thái chuyển biến tốt hơn" trong tháng trước thành "đang chuyển biến tốt hơn."

Thống kê đơn đặt hàng máy là một cuộc khảo sát đơn đặt hàng hàng tháng đối với máy móc thiết bị do nhà sản xuất máy đặt hàng. Nó đang thu hút sự chú ý như một chỉ số đầu tư vốn hàng đầu.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top