minh trị

  1. yuri

    Lịch sử Cuộc sống hàng ngày của Thiên hoàng Minh Trị

    Thiên hoàng thích rượu sake Nhật Bản và ghét ngắm hoa anh đào. Hàng ngày lưu trữ báo cũ và nghe nhạc bằng máy hát. Theo tiểu sử của Thiên hoàng Minh Trị, Thiên hoàng Minh Trị là một nhà sưu tập kiếm và đồng hồ, và mặc dù thích rượu sake nhưng ông lại ghét ngắm hoa anh đào. Ông là một người...
Top