mổ bụng tự sát

  1. yuki1485

    Lịch sử Nhật Bản : Các loại và nghi thức mổ bụng tự sát "seppuku"

    Seppuku ( mổ bụng tự sát ) được biết đến ở nước ngoài với cái tên "harakiri", nhưng đó là một cái chết trong danh dự chỉ được phép bởi các samurai. Trong trường hợp của những người dân thường hoặc bị mất danh dự thì sẽ bị chặt đầu, đóng đinh hoặc treo cổ. Tuy nhiên, seppuku không chỉ là một hành...
Top