mở rộng trợ cấp

  1. yuki1485

    Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Trợ cấp điều trị vô sinh, điều kiện là công bố kết quả và chi phí điều trị

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong khi mở rộng hệ thống trợ cấp cho phương pháp điều trị vô sinh tiên tiến như thụ tinh trong ống nghiệm và thụ tinh nhân tạo , đã quyết định việc công bố thông tin như kết quả điều trị và chi phí cho các tổ chức y tế thông tin sẽ là điều kiện nhận trợ cấp . Kể...
Top