mở rộng

  1. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : Xem xét mở rộng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ được quyết định vào ngày mai.

    Về các biện pháp chống lại virus Corona mới, chính phủ đang xem xét liệu có cần mở rộng hơn nữa khu vực đối tượng của các biện pháp ưu tiên như tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ngăn ngừa lây lan hay không và sẽ quyết định chính thức sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia vào ngày 25 nếu chính...
Top