Covid-19 Nhật Bản : Xem xét mở rộng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ được quyết định vào ngày mai.

Covid-19 Nhật Bản : Xem xét mở rộng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ được quyết định vào ngày mai.

K10013212811_2108200008_2108200010_01_02.jpg


Về các biện pháp chống lại virus Corona mới, chính phủ đang xem xét liệu có cần mở rộng hơn nữa khu vực đối tượng của các biện pháp ưu tiên như tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ngăn ngừa lây lan hay không và sẽ quyết định chính thức sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia vào ngày 25 nếu chính sách được củng cố.

Từ ngày 20 tháng này, chính phủ đã mở rộng các khu vực đối tượng trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp lên 13 tỉnh và các khu vực áp dụng các biện pháp ưu tiên ngăn ngừa lây lan cho 16 tỉnh, và sẽ tăng cường các biện pháp chống lại Corona cho đến ngày 12 tháng . Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn ở nhiều nơi.

Vì lý do này, đã có một loạt động thái từ các chính quyền địa phương yêu cầu chính phủ cần ban hành các tuyên bố và các biện pháp ưu tiên, và Chánh văn phòng Nội các Kato cho biết, "Chúng tôi sẽ đáp ứng theo chính sách đối phó cơ bản. Trường hợp nếu được yêu cầu ,tôi muốn ứng phó phù hợp với thái độ cân nhắc kịp thời."

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét liệu có cần mở rộng hơn nữa các khu vực đối tượng của tuyên bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp ưu tiên được ban hành cho tổng số 29 tỉnh hay không. Chính phủ đã thảo luận về phản ứng với Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và các bộ trưởng liên quan khác.

K10013219511_2108232216_2108240401_01_03.jpg


Ngoài ra vào ngày 24, Thủ tướng Suga và các bộ trưởng liên quan sẽ tổ chức thảo luận, và nếu chính sách của chính phủ được củng cố, trụ sở chính sẽ quyết định sau khi tham khảo ý kiến của "Tiểu ban chính sách cơ bản" về bệnh truyền nhiễm và các chuyên gia khác vào ngày 25.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top