mua sắm

  1. yuri

    Mua sắm Các sản phẩm tầm giá cao của các công ty đầu ngành bán sản phẩm 100 yên, "loại bỏ mức giá 100 yên"

    Tại cửa hàng 100 yên, nơi đã trở thành biểu tượng của giảm phát, các sản phẩm cao hơn 100 yên đang bắt đầu tăng giá. Watts, một trong những công ty lớn, sẽ tăng “sản phẩm giá cao” lên 30% trong tương lai, chủ yếu là do chi phí tăng. Liệu cửa hàng 100 yên, vốn có đặc điểm dễ hiểu là tất cả các...
Top