mức lương tối thiểu ở nhật bản

  1. yuki1485

    Xã hội Sự kinh ngạc của mức lương tối thiểu của Nhật Bản ở vị trí thứ 25 của OECD "giống Mexico"

    David Atkinson, người từng theo học chuyên ngành Nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Oxford và tự khẳng định mình là "nhà phân tích huyền thoại" trong nền kinh tế Nhật Bản tại Goldman Sachs.Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục nghiên cứu nền kinh tế Nhật Bản và đưa ra nhiều đề xuất cứu nước Nhật. Ông nói...
Top