mức lương

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Vấn đề cơ bản là "mức lương" không tăng ngay cả khi giá cả tăng.

    Nhiều mặt hàng sản phẩm như hóa đơn điện nước và thực phẩm đã tăng từ tháng 4, nhưng mặt khác, không có dấu hiệu nào cho thấy mức tiền lương sẽ tăng. Một số người đã hy vọng vào sự phục hồi kinh tế hậu Corona, nhưng trong tương lai, một hệ thống mới đang bắt đầu sẽ giảm mức lương hơn nữa. Để...
Top