mufg

  1. yuri

    Doanh nghiệp Tân giám đốc Hanzawa của ngân hàng Mitsubishi UFJ chịu trách nhiệm nặng nề về "cải cách chi phí"

    “Đã đến lúc các tổ chức tài chính phải thực hiện những cải cách được cho là 100 năm mới có một lần. Để đáp ứng điều này, chúng tôi sẽ thúc đẩy hơn nữa những thay đổi và trẻ hóa thế hệ." Giám đốc Hironori Kamezawa, 59 tuổi, chủ tịch Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) cho biết tại một cuộc...
Top