nạn đói

  1. yuri

    Lịch sử Lịch sử nạn đói của Nhật Bản. Thế giới của "cuốn sách tàn bạo"

    Con người bị chó và chim ăn thịt Vào cuối thời Heian, "tư tưởng sáu cõi" đã trở nên phổ biến trong bối cảnh bất ổn xã hội. Tất cả cuộc đời đều xoay quanh sáu cõi, nhưng người phạm tội cả đời lại rơi vào đường địa ngục hay đường đói khổ. Từ trên xuống, sáu cõi là "cõi trời", "cõi người", "cõi...
Top