nếu từ chối xét nghiệm prc

  1. yuri

    Covid-19 "Phạt" 50.000 yên trở xuống đối với việc từ chối kiểm tra PCR theo đề xuất của sắc lệnh Tokyo

    Số ca nhiễm mới vi rút corona mới trên toàn quốc với đã đạt mức cao kỷ lục 2386 người vào ngày 19, trên 2000 người trong hai ngày liên tiếp. Ở Tokyo, lần đầu tiên vượt quá 500 người, lên tới 534 người và con số cao nhất từ trước đến nay ở tám tỉnh thành phố như Osaka và Aichi. Trong khi đó...
Top