ngăn chặn

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Các biện pháp ngăn chặn việc bán lại vé là "mã QR + xác thực khuôn mặt"! Cổng vào chỉ dành cho thiết bị kết nối máy tính bảng

    Nhiều biện pháp đã được thực hiện để ngăn chặn việc bán lại vé của các sự kiện. Một trong số đó là "mã ITSUMII" do Japan Aerospace cung cấp. Điểm mạnh của nó là đơn vị tổ chức dễ dàng chỉ chuẩn bị thiết bị kết nối máy tính bảng đồng thời hỗ trợ vé điện tử thông thường mới. Khi thực sự trải...
  2. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Các biện pháp ngăn chặn việc bán lại vé là "mã QR + xác thực khuôn mặt"! Cổng vào chỉ dành cho thiết bị kết nối máy tính bảng

    Nhiều biện pháp đã được thực hiện để ngăn chặn việc bán lại vé của các sự kiện. Một trong số đó là "mã ITSUMII" do Japan Aerospace cung cấp. Điểm mạnh của nó là đơn vị tổ chức dễ dàng chỉ chuẩn bị thiết bị kết nối máy tính bảng đồng thời hỗ trợ vé điện tử thông thường mới. Khi thực sự trải...
Top