ngân sách năm 2023

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Chính phủ dự kiến doanh thu thuế trong năm tài khóa 2023 là 69 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay.

    Vào ngày 19, thông tin tiết lộ cho biết chính phủ Nhật Bản dự kiến doanh thu thuế sẽ vào khoảng 69,4 nghìn tỷ yên trong đề xuất ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2023. Dự kiến sẽ vượt xa mức 65,235 nghìn tỷ yên được thiết lập vào đầu năm tài chính 2022 và trở thành mức cao nhất từ trước đến...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 4,5 nghìn tỷ yên cho "chủ nghĩa tư bản mới", yêu cầu ngân sách vượt quá 100 nghìn tỷ yên.

    Chính phủ đã đặt ra một khung đặc biệt để ưu đãi cho các biện pháp liên quan đến "chủ nghĩa tư bản mới" do Thủ tướng Fumio Kishida đặt ra trong tiêu chuẩn yêu cầu ngân sách cho năm tài chính 2023 và sẽ chấp nhận yêu cầu điều chỉnh tổng cộng ít nhất 4,5 nghìn tỷ yên cho tất cả các bộ và cơ quan...
Top