ngân sách năm 2023

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 4,5 nghìn tỷ yên cho "chủ nghĩa tư bản mới", yêu cầu ngân sách vượt quá 100 nghìn tỷ yên.

    Chính phủ đã đặt ra một khung đặc biệt để ưu đãi cho các biện pháp liên quan đến "chủ nghĩa tư bản mới" do Thủ tướng Fumio Kishida đặt ra trong tiêu chuẩn yêu cầu ngân sách cho năm tài chính 2023 và sẽ chấp nhận yêu cầu điều chỉnh tổng cộng ít nhất 4,5 nghìn tỷ yên cho tất cả các bộ và cơ quan...
Top