Xã hội Nhật Bản : Chính phủ dự kiến doanh thu thuế trong năm tài khóa 2023 là 69 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay.

Xã hội Nhật Bản : Chính phủ dự kiến doanh thu thuế trong năm tài khóa 2023 là 69 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay.

ダウンロード - 2022-12-20T151019.792.jpg


Vào ngày 19, thông tin tiết lộ cho biết chính phủ Nhật Bản dự kiến doanh thu thuế sẽ vào khoảng 69,4 nghìn tỷ yên trong đề xuất ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2023. Dự kiến sẽ vượt xa mức 65,235 nghìn tỷ yên được thiết lập vào đầu năm tài chính 2022 và trở thành mức cao nhất từ trước đến nay.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế doanh nghiệp được cho là sẽ tăng do sự phục hồi kinh tế đi kèm với việc nối lại các hoạt động kinh tế xã hội trong thảm họa Corona mới và hoạt động kinh doanh mạnh mẽ do đồng yên yếu hơn. Con số dự kiến này cao hơn 2 nghìn tỷ yên so với kỷ lục trước đó là 67 nghìn tỷ yên trong năm tài khóa 2021.

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách ban đầu cho tài khóa 2023 đòi hỏi tổng chi tiêu tài khoản chung cao kỷ lục 114 nghìn tỷ yên. Chỉ riêng khoản tăng thu từ thuế này không thể bù đắp chi phí, phần còn lại sẽ cần phải được bù đắp bằng nguồn thu ngoài thuế và phát hành trái phiếu chính phủ mới. Số tiền phát hành dự kiến trong năm 2023 là hơn 30 nghìn tỷ yên, có khả năng tiếp tục ở mức cao.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top