ngành công nghiệp chế tạo

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản buộc phải tổ chức lại do việc đẩy mạnh chuyển đổi EV.

    Việc chuyển đổi sang xe điện (EV) có thể dẫn đến việc tổ chức lại các nhà sản xuất ô tô trong nước. Chính phủ có chính sách "xe không xăng" cho đến năm 2035. Giám đốc điều hành của một công ty sản xuất phụ tùng ở thành phố Tomioka, tỉnh Gunma, thở dài, "Tính ưu việt của ngành công nghiệp ô tô...
Top