ngành du lịch

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản: Số vụ phá sản của các công ty du lịch lần đầu tiên tăng sau 3 năm.

    Ngành du lịch bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới. Phương pháp khắc phục là chiến dịch "Go To Travel", cũng trở nên không rõ ràng do sự tái nhiễm. Theo khảo sát của Teikoku Databank về thực trạng kinh doanh của các đại lý du lịch và xu hướng phá sản, số vụ phá sản...
Top