ngày tết

  1. yuri

    Tập quán Tết ở Nhật Bản kéo dài bao nhiêu ngày? Khi nào sẽ dọn dẹp các đồ trang trí tết?

    Bạn nghĩ khoảng thời gian tết là bao lâu? Trong ba ngày? Khoảng thời gian cho đến tuần lễ đầu tiên của năm mới? Nếu cho rằng mùng 4 là bắt đầu làm việc, hình như có cảm giác như mùng 3 chỉ dành cho Tết, nhưng đồ trang trí Tết vẫn bày la liệt dù đã qua mùng ba ...? Bạn càng nghĩ về nó, bạn sẽ...
  2. yuki1485

    Tập quán Sự ra đời và lịch sử của các sự kiện truyền thống trong dịp lễ cuối năm và đầu năm mới ở Nhật Bản

    Các sự kiện hàng năm khác nhau được tổ chức ở Nhật Bản, nhưng đặc biệt là trong những ngày lễ cuối năm và năm mới, có rất nhiều sự kiện như đi lễ đầu năm mới. Ý nghĩa của việc đi lễ đầu năm mới là gì, và mọi người bắt đầu ăn “Toshikoshi soba” từ khi nào? Ngay cả khi tổ chức những sự kiện đó hàng...
Top