ngày thế giới không thuốc lá

  1. yuki1485

    Xã hội Số người hút thuốc ở Nhật Bản có giảm đáng kể so với 10 năm trước ? Dữ liệu mới nhất cho thấy độ tuổi có nhiều người hút thuốc.

    ◆ Ngày 31 tháng 5 là Ngày thế giới không thuốc lá Ngày 31/5 là "Ngày thế giới không thuốc lá". Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định "Ngày Thế giới Không Thuốc lá" vào năm 1989 và đã đưa ra "Kế hoạch Hoạt động về Thuốc lá và Sức khỏe" với mục đích biến việc không hút thuốc trở thành một...
Top