Xã hội Số người hút thuốc ở Nhật Bản có giảm đáng kể so với 10 năm trước ? Dữ liệu mới nhất cho thấy độ tuổi có nhiều người hút thuốc.

Xã hội Số người hút thuốc ở Nhật Bản có giảm đáng kể so với 10 năm trước ? Dữ liệu mới nhất cho thấy độ tuổi có nhiều người hút thuốc.

Ngày 31 tháng 5 là Ngày thế giới không thuốc lá

20210531-00031213-nallabout-000-1-view.jpg


Ngày 31/5 là "Ngày thế giới không thuốc lá". Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định "Ngày Thế giới Không Thuốc lá" vào năm 1989 và đã đưa ra "Kế hoạch Hoạt động về Thuốc lá và Sức khỏe" với mục đích biến việc không hút thuốc trở thành một thói quen xã hội chung.

Tại Nhật Bản cũng vậy, chính phủ và các công ty đang tích cực cố gắng ngăn chặn khói thuốc thụ động, và số lượng người hút thuốc cũng đang giảm dần. Có bao nhiêu người hút thuốc ở Nhật Bản ngày nay?

Lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tỷ lệ hút thuốc ở Nhật Bản từ "Báo cáo khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia năm đầu tiên Reiwa" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và dữ liệu khảo sát do OECD công bố.

Tỷ lệ hút thuốc ở Nhật Bản là 16,7%, giảm 7% so với 10 năm trước.

Trước tiên, hãy kiểm tra tỷ lệ hút thuốc ở Nhật Bản. Đây là bản tổng kết những thay đổi về tỷ lệ hút thuốc từ năm 2009 đến năm đầu tiên của Reiwa (2019) .

20210531-00031213-nallabout-001-1-view.jpg


Như bạn có thể thấy từ biểu đồ này, tỷ lệ hút thuốc đang giảm dần qua từng năm. Tỷ lệ giảm ở nam giới là đặc biệt lớn, từ 38,2% năm 2009 xuống 27,1% trong năm đầu tiên của Reiwa, tức là giảm hơn 10%.

Nam giới độ tuổi 40-49 chiếm tỷ lệ cao

Trong số 16,7% người hút thuốc, nhóm tuổi nào hút thuốc nhiều hơn ? Sau đây là bảng tổng hợp tỷ lệ những người thường xuyên hút thuốc theo giới tính và độ tuổi.

ダウンロード (9).png


Tỷ lệ cao nhất là nam giới trong độ tuổi 40-49 với 36,5%. Ở độ tuổi 20-69, hơn 30% nam giới là người hút thuốc, điều này cho thấy cứ ba nam giới thì có một người hút thuốc. Mặt khác, tỷ lệ phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi là khoảng 10% và tỷ lệ phụ nữ từ 50 đến 59 tuổi là cao nhất với 12,9%.

Người hút thuốc đang giảm ở Nhật Bản. Vào ngày 31 tháng 5, Ngày Thế giới Không Thuốc lá, hãy thử suy nghĩ lại nếu bạn cần một điếu thuốc .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top