nghèo đói hóa

  1. yuri

    Xã hội Tại sao Nhật Bản tự nguyện tiến tới "nghèo đói hóa"? "Tầm nhìn tái thiết Nhật Bản" của Tatsuru Uchida

    Cuộc khủng hoảng của virus coronavirus mới đã đặt một phanh mạnh lên chủ nghĩa tư bản toàn cầu và đặt ra một dấu hỏi. Tatsuru Uchida, một nhà tư tưởng phân tích rằng chủ nghĩa khu vực sẽ tăng tốc trong tương lai do dòng chảy chống chủ nghĩa toàn cầu, nói về tầm nhìn xây dựng lại Nhật Bản trong...
Top