nghỉ phép có lương

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản là đất nước có nhiều "ngày lễ" ? Tuy nhiên, tại sao không thể xóa bỏ ấn tượng về "làm việc quá sức" ở Nhật Bản ?

    Có ai nhìn vào tờ lịch tháng 12 rồi thở dài " Tháng này không có ngày nghỉ sao?" hay không ? Kể từ khi thay đổi "Sinh nhật của Thiên hoàng", tháng 12 đã trở thành tháng không có ngày nghỉ, nhưng nhìn vào "ngày lễ" của mỗi quốc gia thì số ngày lễ của Nhật Bản được quy định trong "Luật ngày lễ...
  2. yuki1485

    Xã hội Tỷ lệ ở nhà của Nhật Bản là số một trên thế giới ! Số ngày nghỉ phép có lương được hưởng trong năm 2020 suy giảm trên toàn thế giới

    Năm 2020 là năm thế giới bị ảnh hưởng bởi loại virus Corona mới. Khi việc đi làm từ xa và ở nhà ngày càng phổ biến, tỷ lệ có được ngày nghỉ phép có lương dường như đã bị ảnh hưởng. Nhật Bản đã thu hút sự chú ý từ trước với tỷ lệ có được ngày nghỉ thấp , còn thế giới thì sao? Hãy cùng xem xét...
Top