nghỉ việc

  1. yuki1485

    Việc làm Cứ 6 người thì có 1 người "muốn nghỉ việc". Tiếng nói của những người gia nhập công ty tháng 4 năm 2021.

    Leverage (quận Shibuya, Tokyo), điều hành dịch vụ hỗ trợ việc làm "Hataractive", đã tiến hành một "bảng câu hỏi về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021" cho các đối tượng nam giới và nữ giới tốt nghiệp đại học vào tháng 3 năm 2021. Trong số đó cho thấy cứ 6 người thì có 1 người...
Top