nghiện game

  1. yuki1485

    Xã hội 10% Học sinh tiểu học và trung học cơ sở có xu hướng "Chỉ nghĩ về game", "cuồng internet".

    Một cuộc khảo sát do Ủy ban Giáo dục Thành phố Yokohama thực hiện đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở của thành phố về chứng “nghiện game” và nghiện Internet cho thấy gần 10% trẻ em và học sinh có xu hướng nghiện game và Internet. Hội đồng giáo dục thành phố sẽ xem xét các biện pháp...
  2. yuki1485

    Xã hội Cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần ở trẻ em ... Định nghĩa, dấu hiệu của chứng "nghiện game" và cách điều trị

    "Bệnh tâm thần" ngày càng gia tăng do sự căng thẳng của thảm họa Corona . Việc học về "bệnh tâm thần" trong sách giáo khoa trung học phổ thông lần đầu tiên sau 40 năm kể từ tháng 4 năm sau, nhưng trạng thái tinh thần của thời học sinh có liên quan rất lớn đến việc khởi phát bệnh trầm cảm sau...
Top