người bay đầu tiên trên thế giới

  1. yuri

    Lịch sử "Bầu trời Nhật Bản" những ngày đầu. Ai sẽ giành được vương miện của chuyến bay đầu tiên trên thế giới?

    《Bay trên trời luôn trái với lẽ tự nhiên. Khi con người bay trên bầu trời, đó phải là lúc họ chuẩn bị chết. Nói cách khác, chỉ những ai có khát vọng bay mạnh mẽ vì họ có thể chết mới có quyền bay. (Từ "cửa hàng đóng khung tranh bay trên bầu trời" của Yasutaka Tsutsui) Trên thế giới ai là...
Top