người tị nạn

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 303 người sẽ được công nhận là người tị nạn trong năm 2023 , con số cao nhất từ trước đến nay.

    Năm 2023, số người nước ngoài được công nhận là người tị nạn ở Nhật Bản là 303 người, gấp 1,5 lần so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, Cục quản lý xuất nhập cảnh đã công bố số người được công nhận là người tị nạn ở Nhật Bản vào năm 2023. Số người nước...
  2. yuki1485

    Xã hội Liệu Nhật Bản có thể bảo vệ nhân quyền của người nước ngoài ? Ít hơn 1% người tị nạn được công nhận ở Nhật Bản.

    Đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn sửa đổi, xem xét các quy tắc liên quan đến việc giam giữ và trục xuất người nước ngoài, đã được ban hành tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản vào tháng 6. Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú tin rằng nhiều người liên tục nộp đơn xin...
Top