người tị nạn

  1. yuki1485

    Xã hội Liệu Nhật Bản có thể bảo vệ nhân quyền của người nước ngoài ? Ít hơn 1% người tị nạn được công nhận ở Nhật Bản.

    Đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn sửa đổi, xem xét các quy tắc liên quan đến việc giam giữ và trục xuất người nước ngoài, đã được ban hành tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản vào tháng 6. Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú tin rằng nhiều người liên tục nộp đơn xin...
Top