người vô gia cư

  1. yuki1485

    Xã hội Khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Số người vô gia cư đạt thấp kỷ lục với 3448 người trên toàn quốc.

    Theo một cuộc khảo sát do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện kể từ năm 2003, số người vô gia cư đã đạt mức thấp nhất từ trước đến nay là 3.448 người. Mặc dù kết quả của các dự án hỗ trợ độc lập do chính quyền địa phương và NPO ( tổ chức phi lợi nhuận ) thực hiện ở các khu vực khác...
  2. yuri

    Covid-19 Khu phố phố nghèo lớn nhất Nhật Bản "khu vực Airin" là một thị trấn vững mạnh trong đại dịch Corona

    "Khu vực Airin" ở Nishinari-ku, Osaka, được coi là thành phố lớn nhất Nhật Bản dành cho lao động làm công nhật. Có khoảng 25.000 người nhận phúc lợi trong quận, chiếm khoảng một phần tư tổng dân số. Có gần 500 người vô gia cư sống trên đường phố, chiếm khoảng 60% tổng số thành phố Osaka. Ngay cả...
Top