nhà trẻ

  1. kamikaze

    Xã hội Từ “ít trẻ em” đến “không có trẻ em”: Tương lai u ám của xã hội Nhật Bản.

    Mặc dù Nhật Bản luôn đứng đầu trong tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số trên thế giới, nhưng tỷ lệ sinh giảm đã được công nhận là một vấn đề mang tính xã hội và chính phủ đã bắt đầu thực hiện các biện pháp toàn diện đối với việc tỷ lệ sinh giảm trong bốn lĩnh vực: giáo dục, phúc lợi, lao động và...
  2. kamikaze

    Covid-19 Nhà trẻ có cách phản ứng khác nhau với corona

    Do quyết định về việc nghỉ học trong mùa covid-19 không có tính bắt buộc 100% nên ngay ở cấp nhà trẻ và mẫu giáo ở Nhật cũng tùy trường mà có quyết định khác nhau. Ngay từ khi dịch corona bùng phát thì có trường đã vận động phụ huynh nếu có thể thì cho trẻ ở nhà nhưng cũng có trường lại vẫn nhận...
Top