nhân viên chính thức

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Thu nhập hàng năm của nhân viên chính thức và nhân viên phái cử . Sự khác biệt lớn là từ bao nhiêu tuổi?

    Có nhiều người đang suy nghĩ “Tôi muốn biết sự khác biệt trong thu nhập hàng năm là bao nhiêu” và “Tôi muốn biết sự chênh lệch trong thu nhập hàng năm là từ bao nhiêu tuổi” khi xem xét phong cách làm việc của nhân viên chính thức và nhân viên phái cử. Nếu bạn đang phân vân không biết nên làm...
  2. yuki1485

    Doanh nghiệp Nissan chuyển tất cả nhân viên hợp đồng thành nhân viên chính thức trên nguyên tắc, đảm bảo nguồn nhân lực bằng nguồn dư tài chính

    Nissan Motor đã thông báo về nguyên tắc sẽ bổ nhiệm tất cả nhân viên hợp đồng làm việc tại các cơ sở lớn trong nước làm nhân viên chính thức. Do việc cắt giảm chi phí đã được đẩy mạnh trước tình hình hoạt động kinh doanh giảm sút nghiêm trọng, tài chính còn chênh lệch nên công ty sẽ cải thiện...
Top