nhân viên phái cử

 1. yuki1485

  Việc làm Xếp hạng "Lý do làm công việc phái cử ", vị trí thứ nhất là "Muốn lựa chọn thời gian làm việc".

  En Japan đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi về “lý do làm công việc phái cử” trên trang thông tin về công việc phái cử “En Dispatch”. Kết quả là ba lý do hàng đầu để làm công việc phái cử là “Tôi muốn lựa chọn giờ làm việc”, “Tôi muốn lựa chọn địa điểm làm việc” và “Tôi muốn lựa...
 2. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Số lượng người nguyện vọng công việc phái cử ngắn hạn tăng lên do Corona. "Phong cách làm việc mong muốn" của lao động phái cử

  En Japan đã thực hiện một bảng câu hỏi về "phong cách làm việc mong muốn" trên trang thông tin phái cử "En Dispatch". Theo kết quả của việc hỏi 918 người đã có kinh nghiệm làm lao động phái cử và hiện đang tìm việc làm trong lĩnh vực lao động phái cử, với thời gian làm việc mong muốn 65% trả lời...
 3. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Thu nhập hàng năm của nhân viên chính thức và nhân viên phái cử . Sự khác biệt lớn là từ bao nhiêu tuổi?

  Có nhiều người đang suy nghĩ “Tôi muốn biết sự khác biệt trong thu nhập hàng năm là bao nhiêu” và “Tôi muốn biết sự chênh lệch trong thu nhập hàng năm là từ bao nhiêu tuổi” khi xem xét phong cách làm việc của nhân viên chính thức và nhân viên phái cử. Nếu bạn đang phân vân không biết nên làm...
Top