Việc làm Nhật Bản : Số lượng người nguyện vọng công việc phái cử ngắn hạn tăng lên do Corona. "Phong cách làm việc mong muốn" của lao động phái cử

Việc làm Nhật Bản : Số lượng người nguyện vọng công việc phái cử ngắn hạn tăng lên do Corona. "Phong cách làm việc mong muốn" của lao động phái cử

En Japan đã thực hiện một bảng câu hỏi về "phong cách làm việc mong muốn" trên trang thông tin phái cử "En Dispatch". Theo kết quả của việc hỏi 918 người đã có kinh nghiệm làm lao động phái cử và hiện đang tìm việc làm trong lĩnh vực lao động phái cử, với thời gian làm việc mong muốn 65% trả lời là "3 tháng trở lên". Kết quả trên giảm 10 điểm so với cùng kỳ khảo sát cách đây hai năm. Hai năm đã trôi qua kể từ khi lan rộng lây nhiễm Corona mới, và có vẻ như ngày càng nhiều người tìm kiếm các công việc ngắn hạn.

4049409_s-640x418.jpg


Thời gian làm việc mong muốn nhất là "toàn thời gian, 7 giờ làm việc thực tế trở lên mỗi ngày" ở mức 37%. Theo nhóm tuổi, nhiều người ở độ tuổi 30 và 40 muốn "làm việc bán thời gian từ 4 giờ trở lên mỗi ngày" ( độ tuổi 30 : 35%, độ tuổi 40 : 36% ), trong khi những người ở độ tuổi 20 và 50 muốn "toàn thời gian, 7 giờ làm việc thực tế trở lên mỗi ngày ”( độ tuổi 20: 44%, độ tuổi 50: 38%) là phổ biến nhất.

Khi được hỏi “Bạn nghĩ điều gì là chìa khóa để tìm được một công việc phái cử?”, 74% trả lời “Làm rõ các điều kiện mong muốn”. Tiếp theo đó là "kiểm tra danh sách tuyển dụng một cách thường xuyên" (53%) và "nâng cao hồ sơ của bản thân" (51%).

Từ những người được hỏi, "ưu tiên và làm rõ những điều kiện không thể thương lượng và những điều kiện có thể thương lượng" (người phụ nữ 53 tuổi), "Hãy chắc chắn kiểm tra các tin tuyển dụng vào ngày trong tuần khi một công việc mới xuất hiện, và tranh thủ khi vẫn còn ít hồ sơ thì nộp đơn ngay lập tức” ( người phụ nữ 31 tuổi), “Nếu có điều kiện tốt, tôi sẽ ứng tuyển ngay lập tức. Tôi sẽ không thương lượng các điều kiện ”(người phụ nữ 49 tuổi).

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Internet từ ngày 1 đến 31 tháng 3.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top