nhóm máu

  1. yuki1485

    Xã hội Người thuộc nhóm máu O ít có nguy cơ nhiễm Corona vì máu khó đông ? Nhóm máu A có nguy cơ tử vong cao ?

    [Nhóm máu và bệnh tật] Người ta nói rằng người có nhóm máu A là mạnh nhất, nhóm máu AB và loại B là ở giữa, và nhóm máu O là yếu nhất. Trong thời đại mà kỹ năng y tế còn kém phát triển, những vết thương do săn bắn và chiến tranh thường gây ra sẽ gây tử vong. Tuy nhiên, nhóm máu A vốn có xu...
Top