nhược điểm

  1. yuki1485

    Xã hội "Nhược điểm không ngờ tới " của hộ chiếu vắc xin , có thể thúc đẩy "sự chia rẽ" trong nước.

    "Hộ chiếu vắc xin" đang lan rộng ở Nhật Bản Vấn đề hộ chiếu vắc xin đang được tranh luận trên toàn thế giới. Hộ chiếu vắc xin là một cơ chế dựa trên ý tưởng sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng giống như thẻ ID hoặc hộ chiếu để cho phép tham gia các sự kiện và sử dụng nhà hàng, đồng thời có...
Top