niên hiệu

  1. yuki1485

    Lịch sử Nguồn gốc của niên hiệu mới "Reiwa" , "Manyoshu" - tuyển tập thơ waka cổ nhất của Nhật Bản là ?

    Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, niên hiệu mới "Reiwa" sau "Heisei" đã được công bố. Đây là niên hiệu thứ 248 tính từ niên hiệu "Taika" lâu đời nhất. Niên hiệu này được cho là "đầu tiên trong lịch sử" xét trên nhiều khía cạnh, và đang thu hút sự chú ý từ nước ngoài. Là tên niên hiệu mà chúng ta...
  2. yuki1485

    Xã hội Sự thiên vị lộ liễu của Hội đồng Khoa học Nhật Bản, nơi phản đối kiên quyết "niên hiệu"

    Hội đồng Khoa học Nhật Bản hiện đang gây tranh cãi đã phản đối kiên quyết việc Nhật Bản sử dụng các niên hiệu như Chiêu Hòa, Bình Thành và Lệnh Hòa. Có bao nhiêu người biết về điều đó? Tại sao một nhóm học giả cần nỗ lực phát triển khoa học và công nghệ ở Nhật Bản lại có một động thái chính trị...
Top