nội các

  1. kamikaze

    Chính trị Tỷ lệ ủng hộ nội các giảm mạnh. Chính phủ lo lắng. Phê phán dành cho chiến dịch Go to.

    Theo theo kết quả thăm dò của các hãng truyền thông đầu tháng 12, tỷ lệ ủng hộ nội các Suga tụt giảm nhanh. Chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản bắt đầu trở nên lo lắng. Có ý kiến nguyên nhân của việc này là do sự ảnh hưởng của việc chính phủ không có biện pháp thích hợp để đối phó với số...
Top