nội các

  1. yuri

    Chính trị Có cảm giác khủng hoảng do xếp hạng ủng hộ thấp và có sự lên tiếng từ bên trong đảng kêu gọi cải tổ nội các ... Cuộc thăm dò ý kiến của Yomiuri

    Theo cuộc thăm dò dư luận quốc gia của báo Yomiuri, xếp hạng chấp thuận của Nội các Suga đã không thể vượt ra khỏi mức thấp nhất kể từ khi Nội các được thành lập, và cảm giác khủng hoảng đang lan rộng trong chính phủ và đảng cầm quyền. Có quan điểm cho rằng những nhận xét của Bộ trưởng Bộ Phục...
  2. kamikaze

    Chính trị Tỷ lệ ủng hộ nội các giảm mạnh. Chính phủ lo lắng. Phê phán dành cho chiến dịch Go to.

    Theo theo kết quả thăm dò của các hãng truyền thông đầu tháng 12, tỷ lệ ủng hộ nội các Suga tụt giảm nhanh. Chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản bắt đầu trở nên lo lắng. Có ý kiến nguyên nhân của việc này là do sự ảnh hưởng của việc chính phủ không có biện pháp thích hợp để đối phó với số...
Top