nỗi khổ của lao động nước ngoài

  1. yuri

    Việc làm Nỗi khổ của người nông dân chờ lao động nước ngoài ...[Từ hiện trường của đại dịch corona]

    [Từ hiện trường của đại dịch corona] Mitsuko Takahashi, đại diện của "Herberts" (2) Sự lây lan trên toàn thế giới của loại vi rút corona mới đã gây ra nhiều tác động khác nhau, bao gồm việc sa thải hàng loạt lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản và sự chậm trễ trong việc xin tư cách lưu...
Top