nới lỏng hạn chế

  1. yuri

    Xã hội Hướng tới nới lỏng các hạn chế corona vào mùa thu ...Cho phép những người đã tiêm chủng di chuyển qua các tỉnh ngay cả khi áp dụng tuyên bố khẩn cấp

    Chính phủ đã quyết định nới lỏng dần các hạn chế đối với hành vi kể từ tháng 10 trở đi phù hợp với tiến độ của việc chủng ngừa virus corona mới. Nếu vắc-xin đã được chủng ngừa ngay cả ở những khu vực đã lây nhiễm bệnh, về nguyên tắc, việc di chuyển qua các tỉnh sẽ được phép và số người tối đa có...
Top