nữ bac sĩ đầu tiên

  1. yuki1485

    Lịch sử [Lịch sử của phụ nữ hiện đại] Cuộc đời của nữ bác sĩ đầu tiên của Nhật Bản, Ogino Ginko

    Giờ đây, thời đại Heisei sắp kết thúc, phụ nữ đang mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình sang nhiều ngành nghề khác nhau do sự thúc đẩy của chính phủ về "sự tiến bộ của phụ nữ" và nâng cao nhận thức về giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những khó khăn của phụ nữ ở thời Minh Trị, Đại...
Top