nữ giới

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Số vụ tự tử ở nữ giới tăng 15%, do mở rộng tuyển dụng không chính thức.

    Số vụ tự tử ở nữ giới vào năm 2020 là 7026 vụ, tăng 935 vụ (15,4%) so với năm trước. Trong khi số vụ tự tử ở nam giới giảm nhẹ, số vụ tự tử ở nữ giới tăng đáng kể, dẫn đến sự gia tăng số vụ tự tử trên toàn quốc lần đầu tiên sau 11 năm. Ấn bản năm 2021 của Sách trắng về các biện pháp đối phó với...
  2. yuri

    Xã hội Đại diện chính trị của phụ nữ Nhật Bản. Hệ thống khu vực bầu cử có phải là rào cản đối với cân bằng giới tính "bất công đáng kể so với nước ngoài"

    25 năm đã trôi qua kể từ khi áp dụng "hệ thống đại diện cử tri nhỏ". Người ta đã chỉ ra rằng thành phần của cuộc đối đầu giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập là cố định và không thể chọn "người". Thêm vào đó, những gương mặt giống nhau lại gây chiến với nhau, tạo ra rào cản cân bằng giới tính...
Top