nuôi dưỡng

  1. yuri

    Doanh nghiệp Nhật Bản: Mục tiêu của Daikin là tạo ra "đại học nội bộ" để nuôi dưỡng nguồn nhân lực AI

    "DX (chuyển đổi kỹ thuật số)" mà mỗi công ty đều nỗ lực. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp họ phải đối mặt với những thách thức chung trong việc xúc tiến. Đó là vấn đề thiếu nhân lực. Có thể nói, các công ty công nghệ thông tin vẫn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực tham gia vào DX...
Top