ổ dịch trường học

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : "Ổ dịch tại trường học" bị chủng virus đột biến tấn công.

    Trong làn sóng thứ tư của virus Corona mới do chủng đột biến dẫn dắt, việc lây nhiễm ở trẻ em là đáng chú ý . Trong tương lai, các chủng đột biến sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của đại dịch, và người ta nói rằng chúng sớm muộn gì cũng sẽ thay thế . Trong khi đó, kết quả xét nghiệm cho thấy sự...
Top